สายพันธุ์ โคฮากุ (Kohaku)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์ไทโชซันโชกุ (Taisho Sanshoku / Taisho Sanke)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์โชวา ซันโชกุ /ซันเก้ (Showa Sanshoku / Showa Sanke)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์เบคโกะ (Bekko)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์อุจึริโมโนะ (Utsurimono)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์อาซากิ (Asagi)

สายพันุ์ปลาคาร์พ พันธุ์ซูซุย (Shusui)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์โกโระโมะ (Koromo)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์โงชิกิ (Goshiki)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ สายพันธุ์ฮิการิ มูจิโมโนะ (Hikari muji mono)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์ฮิการิโมโยโมโนะ (Hikari moyomono)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์ฮิการิ อุจึริโมโนะ (Hikari Utsurimono)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์ตันโจ (Tancho)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์คาวาริโมโนะ (Kawarimono)

สายพันธุ์ปลาคาร์พ พันธุ์คินกินริน (Kinginri)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: