Posts Tagged ‘หลักการเลือกปลาคาร์พ’

หลักเกณฑ์ง่ายๆ ในการเลือกปลาแฟนซีคาร์พที่ดี


มีหลักง่ายๆในการเลือกดูว่าปลาแฟนซีคาร์พตัวไหนเป็นปลาที่ดี ีโดยให้ดูลวดลายก่อนเป็นอันดับแรกว่า มีลวดลายที่ชัดเจน สีเข้ม ผิวสะอาด จะต้องมีตำแหน่งของสีและลวดลายที่สมดุลกันทั้งซ้ายขวาหน้าหลัง ต่อจากนั้นให้มาดูโครงสร้างของปลา ได้แก่ หัว ตา ปาก ครีบอก ครีบหลัง ครีบหาง ว่าขาดหรือแหว่งหรือไม่ ลำตัวก็มีส่วนสำคัญ ควรจะดูว่าลำตัวนั้นคดหรือไม่ เหงือกก็ไม่ควรจะกาง ลักษณะการว่ายและการทรงตัวของปลาแฟนซีคาร์พว่า ว่ายหัวทิ่ม ว่ายหลังลอย ว่ายแยกตัวหรือไม่ ควรเลือกปลาที่ว่ายน้ำเร็วและแข็งแรง ให้ดูเพศว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย เพราะปลาเพศเมียจะมีรูปทรงสวยกว่าปลาเพศผู้ และมักจะชนะการประกวด เนื่องจากมีความอวบสมบูรณ์กว่า ตรวจดูโรคว่า ปลามีโรคติดมาหรือเปล่า โดยการจับตัวปลาพลิกดูว่า มีรอยช้ำจ้ำแดง เนื้อแหว่ง เกล็ดหลุด ประเภทนี้ไม่ควรเอามาเด็ดขาด เพราะอาจจะเป็นพาหะนำโรคมาสู่บ่อคุณได้ ประการหลังสุดคือ เรี่องราคา ไม่ใช่ว่าปลาแพง จะเป็นปลาดีเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจหลักการข้างด้น และศึกษาจากการดูหนังสือ และถามผู้รู้มากน้อยแค่ไหน ผู้ขายมักจะบอกว่า ปลาสวยทุกตัว ถ้าเราซื้อปลา ที่ไม่สวยแต่กลับซื้อมาแพง ก็เปลืองทั้งเงินและอาหาร เพราะปลาที่สวยหรือไม่สวย ก็กินอาหารเท่ากัน ฉะนั้น ควรจะเลือกปลาที่สวย และดีมาเลี้ยง
ลายสมดุล ลายไม่สมดุล สีดี สีไม่ดี รูปทรงดี รูปทรงไม่ดี
ลายสมดุล ลายไม่สมดุล สีดี สีไม่ดี รูปทรงดี รูปทรงไม่ดี